Venture Management

Met meer dan 25 jaar ervaring innoveren wij uw organisatie naar een zelf sturende organisatie; Future-Proof.

Wij ontwikkelen en besturen een klantgerichte zelfsturende bedrijfscultuur en laten bestaande en nieuwe producten of diensten aansluiten op een veelbelovende nieuw opkomende markt.

Wij blijven weg van de hype en zijn kritisch. Procesmatig realiseren we een op maat ontwikkeld programma om de gewenste groei te behalen. De ambitie van de (door-)startende onderneming om gecontroleerd te groeien tot een succesvolle ondernemingen maken wij mogelijk met de inzet van een geïntegreerd pakket van diensten zoals o.a. online- en offline werkruimte, gepersonaliseerde diensten, een cultuurprogramma, coaching, een bewezen netwerk van professionals en toegang tot kapitaal.


Venture management

Venture management bieden wij met de inzet van innovatie ondersteunend aan bestaande en volledige nieuwe producten of diensten, of het betreden van een veelbelovende nieuw opkomende markt.

Wij zorgen voor alignement tussen zakelijke- en privébelangen en faciliteren Business Continuity Management, Post-Merger Integration en Carve Out trajecten, ontwikkelen en coachen de bestuurders en ‘vreemde’ aandeelhouder, en zetten sterk in op Strategisch Business Intelligence.

Een legal- en financial- assessment zijn een onderdeel van het hoofdstuk Risk Management.

Cultuur Management

Wij ontwikkelen en besturen een klantgerichte bedrijfscultuur en bieden inzicht in machts- en culturele processen binnen organisaties die functioneren in een veranderende omgeving met oog voor context. Wij besturen, beïnvloeden en veranderen normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie en welke de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt.

“gedrag is zichtbaar”

Wij maken daarbij onderscheid in vijf cultuur vormen:
– Resultaatgerichte cultuur;
– Innovatieve cultuur;
– Mensgerichte (familie) cultuur;
– Beheers gerichte cultuur;
– Commerciële familie-cultuur;

Post-Merger Integration

Het maken van deals is moeilijk, maar integratie is nog moeilijker. Als u niet oppast, kan het maanden duren nadat de transactie is gesloten. Het vastleggen van de waarde van de deal is een evenwichtsoefening die veel aandacht vereist van management, medewerkers, klanten en aandeelhouders.

Elke fusie of overname is risicovol. Verliest uw bedrijf zijn focus wanneer u zich aansluit bij een ander bedrijf? Verliest u belangrijke medewerkers van een van beide bedrijven – of beide? Zullen de financiële prestaties eronder lijden? Als u de koper bent, moet u rekening houden met de synergieën, risico’s, waardedrivers en het integratieplan zodra serieuze onderhandelingen beginnen en ruim voordat de transactie wordt afgerond.

Carve Out

Bij het gedeeltelijke afstoten van een bedrijfsonderdeel waarin u een minderheidsbelang verkoopt aan externe partij stellen we u in staat optimaal te profiteren van het bedrijfssegment dat mogelijk geen deel uitmaakt van uw kernactiviteiten. In deze tijd is dat een vaak niet alleen noodzakelijk maar vaak ook gewenst om zodoende uw concurrentiepositie te behouden.

Accelerator & Business Incubator

Als accelerator boosten we uw ambitie om keihard te groeien, delen wij onze kennis, ervaring en ons netwerk. Accelereren is een vak, het resultaat behaalt u slechts in samenwerkingsverbanden, nooit alleen.

Door het samen te doen gaat u met elkaar een verplichting aan en onder toezicht van uw mentor/coach behoud u de focus en juiste balans tussen planning en executie.

Als business incubator ondersteunen wij u in elke (doorstart-)fase die u ervaart als ondernemer tot ver voorbij de scale-up fase. Geen half werk dus… Samen werken we aan uw ambitie en skillset.

Organisatie Programmeurs

Een organisatie- of bedrijfscultuur ontstaat niet spontaan en moet begeleid ‘op natuurlijke wijze’ gecreëerd worden.

Wij benaderen het managen en bijsturen van een organisatie- of bedrijfscultuur vanuit ene partnership waarbij de ‘DNA van mens én organisatie’ beïnvloeden. Als mind- en organisatieprogrammeurs omschrijven we het beoogde resultaat in 5 kraakheldere KPI’s en sturen hierop zonder, wanneer gewenst, de hartslag van de organisatie te beïnvloeden.

Business Continuity Management

Hierbij gaan we verder dan een legal- en financial- assessment. Wij analyseren de gehele keten van zowel verticaal en horizontaal. Daarbij voeren we direct noodzakelijke en gewenste veranderingen door wat resulteert in gecontroleerd bestuurbare organisatie, ook als onvoorzien de continuïteit een andere kleur krijgt.

Strategisch Business Intelligence

Met de inzet van Strategisch Business Intelligence is uw organisatie in staat toekomstgericht weloverwogen beslissingen te nemen aansluitend op vandaag en gericht op de toekomst. Het helpt huidige en opkomende trends en patronen binnen de eigen organisatie en een specifieke branche te herkennen en vervolgens potentiële problemen te voorspellen die van invloed kunnen zijn op de huidige en toekomstige bedrijfsomgeving.

Het voorzien van eindresultaten van geplande projecten en hun mogelijke impact op de richting van het bedrijf en het ontwikkelen van noodscenario’s zijn belangrijke aspecten van Strategisch Business Intelligence en planning.

Het strategische aspect van business intelligence houdt zich voornamelijk bezig met het plannen van de toekomstige richting en groei van het bedrijf, in overeenstemming met de gestelde missie en doelen. Het stelt u in staat de juiste besluiten te nemen binnen de tactische bedrijfsvoering.