Programmamanagement

Implementeren, realiseren en het managen van programma’s
Een taak, verwachting of opdracht naar tevredenheid opleveren is en blijft een vak.

Onder programmamanagement verstaan wij:
‘de gecoördineerde organisatie, sturing en implementatie van een projectdossier en transformatieactiviteiten om eindresultaten (outcomes) te bereiken en baten (benefits) te realiseren die van strategisch belang zijn.’

Programmamanagement brengt drie kritische organisatorische elementen met elkaar in belang:
1. Bedrijfs strategisch oftewel organisatiestrategie
2. Veranderingsmechanismen oftewel projecten en activiteiten
3. Business-as-usual omgeving oftewel bedrijfsvoering

Het hebben of realiseren van strategische consensus is een harde randvoorwaarde voor succes.

Onze aanpak: best practice
Onze aanpak is het resultaat meer dan 20 jaar ervaring en evaluatie op de meeste gebruikte en gestandaardiseerde methodieken in onze ‘line of work’. Onze aanpak heeft zich met name bewezen in het creëren van transparantie en verkrijgen van draagvlak binnen een organisatie, de hoeveelheid minder onvoorziene complicaties en betere meetbare eindresultaten.

Onze aanpak is zoiets als ‘dweilen met de kraan dicht…’

Er bestaat voor ons geen standaard aanpak. Of het nu gaat om u als individu of onderneming, elke klant en elke casus is uniek. We hebben in de praktijk ondervonden dat een methodiek als leidraad moet worden gebruikt en niet als randvoorwaarde of uitgangspunt. We maken duidelijk onderscheid tussen strategisch en tactisch, management en resultaat. Ons model gebruiken we vooral als leidraad voor innovatie en optimalisatie. Het resultaat is dat we in vrijwel alle gevallen in staat zijn om organisatie, diensten, mensen en middelen een goed en nieuw perspectief te bieden.

“Uiteindelijk komt het neer op mensenwerk”.
Het zijn de mensen die het doen, zonder mensen geen missie, geen visie, geen organisatie. Zonder mensen geen eindverantwoordelijke. Optimalisatie begint bij de mens en de wil om te veranderen. Missie, visie en strategie benaderen wij vanuit de individu als uitgangspunt, vanuit de organisatie als resultaat.


Uw interesse is gewekt?
Bel ons op +31(0)36 799 8750‬ voor een vrijblijvend advies
of stuur ons een bericht. Wij gaan graag voor u aan de slag.