Cultuur Management

Het ontwikkelen en actief besturen van een klantgerichte bedrijfscultuur is noodzakelijk en vaak cruciaal. Maar er zijn ook risico’s.

Wat is een organisatie- of bedrijfscultuur?
Laten we beginnen met het verschil: een organisatiecultuur van een internationale organisatie kan high-level zijn gedefinieerd en toch kunnen de individuele bedrijfsonderdelen er een eigen invulling aan geven. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de landelijke of regionale (cultuur-)verschillen, andere gewoontes, gebruiken en wet- en regelgeving. Zo’n eigen invulling noemen we dan een bedrijfscultuur.

Organisatie- of bedrijfscultuur is de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie en de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt.

Success concept

Een organisatie- of bedrijfscultuur is de wijze waarop de deelnemers en betrokkenen binnen de organisatie zich intern in hun onderlinge relaties en extern in hun relaties met klanten en leveranciers gedragen. Een organisatie- of bedrijfscultuur geeft weer hoe de gemeenschappelijke verstandhouding is van de betrokkenen en belanghebbenden en beschrijft de gezamenlijke uitgangspunten (kaders) voor het (succesvol) behalen van de vooraf omschreven doelstellingen en het (succesvol) oplossen van problemen.

Wij maken onderscheid in vijf cultuur vormen:

  1. Resultaatgerichte cultuur; extern gericht, met de focus op profit & performance.
  2. Innovatieve cultuur; gericht op snel veranderde omstandigheden, focus op innovatie en vernieuwing, creativiteit en flexibiliteit.
  3. Mensgerichte (familie) cultuur; gericht op gemeenschappelijke waarden, doelstellingen en de onderlinge samenhang, Een participatieve instelling, teamwork, het beste uit elkaar halen en vertoont overeenkomsten met de organisatie van een familie. De klanten worden als partners beschouwd, de regels en procedures zijn ondergeschikt aan het gevoel een team te zijn.
  4. Beheers gerichte cultuur; processen, procedures en regels staan centraal, leidinggevende coördineren en organiseren. Veel aandacht voor het in standhouden van de organisatie met focus op de lange termijndoelen, efficiëntie en voorspelbaarheid (overheidsinstellingen).
  5. Commerciële familie-cultuur; gericht op resultaat, focus op profit & performance, zowel intern als extern.  De sterke onderlinge samenhang, teamwork, passie en trots op de organisatie is terug te vinden binnen de gehele organisatie en haar klanten.

Gedrag is zichtbaar..

De rol van FutureSolve?
Een organisatie- of bedrijfscultuur ontstaat niet spontaan en moet begeleid ‘op natuurlijke wijze’ gecreëerd worden. Wij benaderen het managen en bijsturen van een organisatie- of bedrijfscultuur vanuit ene partnership waarbij de ‘DNA van mens én organisatie’ beïnvloeden. Als mind- en organisatieprogrammeurs omschrijven we het beoogde resultaat in 5 kraakheldere KPI’s en sturen hierop zonder, wanneer gewenst, de hartslag van de organisatie te beïnvloeden.

Wij praten niet over kosten maar over kansen….

Bel ons op +31(0)36 799 8750‬ voor een vrijblijvend advies
of stuur ons een bericht. Wij gaan graag voor u aan de slag.