Issue Solving / Issue Management

The way we see the problem is the problem
– Stephen R. Covey

Issue Solving Process & Approach: I-CIRPER™
Het oplossen van problemen, conflicten, defecten, uitdagingen en het herstellen van onbalans is van aller tijden. Het benaderen van issues anno 2020 vraagt ondertussen, mede door verkregen inzichten, ervaringen, een overkill aan methodieken en de huidige stand van technologie/science, een geheel herziende benadering.

doctorDe I-CIRPER™ methode is een ‘behandelmethode’ voor problemen, uitdagingen en onregelmatigheden op de werkvloer (zoals processen, procedures en incidenten) en het herstellen van onbalans tussen individuen onderling.

Maatwerk, helemaal toegesneden op ernst van de uitdaging en behoefte van de opdrachtgever, de organisatie en belanghebbende. In onze benadering speelt de balans tussen belasting en belastbaarheid van de individu(-en) en organisatie een centrale rol.

Issue Solving Process & Approach: I-CIRPER™
Issue –> Cause Analysis –> Impact Analysis –>
Risk –> Plan –> Evaluation –> Recommendations.

I-CIRPER TM

PROA/OPR, Lean, Scrum/Agile, DSDM = I-CIRPER™
Casus en issue afhankelijk doorlopen we het bovenstaand proces waarbij we de hierna volgende onderwerpen pragmatisch inzichtelijk maken: I-CIRPER™

 • Issue,
  • Issue; Sub-issue; Hypotheses; Source; Betrokkenen (verantwoordelijke en eindverantwoordelijke); Afhankelijkheden; Timing en Planning.
 • Cause Analysis,
  • Issue definitie; Verzameling van informatie, gegevens en bewijsmateriaal; Identificatie van alle problemen en gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan het probleem; Bepalen van de onderliggende oorzaken.
 • therapieImpact Analysis,
  • Impact financieel perspectief; Impact innovatie perspectief; Impact op Project & Programma perspectief; Impact op core business, dagelijkse activiteiten; Impact Supply Chain Management (SCM); Impact levering & klant perspectief; Identificatie & aanbevelingen voor het elimineren of verminderen van de herhaling van problemen of gebeurtenissen.
 • Risk,
  • Identificeren, analyseren, evalueren, behandelen, controleren en beoordelen.
 • Plan (implementatie van de geïdentificeerde oplossingen),
 • Evaluation,
 • Recommendations.

RCA voldoet vandaag de dag niet meer door de samenhang van technologie, social media en de hoge governance eisen.

Voor mensen die in organisaties de probleemeigenaren zijn – vaak het hoger management – kan het aantrekkelijk zijn om I-CIRPER™ toe te passen.


Uw interesse is gewekt?
Bel ons op +31(0)36 799 8750‬ voor een vrijblijvend advies
of stuur ons een bericht. Wij gaan graag voor u aan de slag.