Issue Management

Het oplossen van problemen, crisis, conflicten, defecten, uitdagingen en het herstellen van onbalans is onze passie. Doet het geen pijn dan helpen wij u binnen deze luxe positie. Doet het wel pijn, dan hebben wij vaak binnen 24 uur een oplossing. Daarbij zijn we op de hoogte van de huidige stand van technologie & science en gebruiken we bewezen methodieken op een geheel herziende wijze.

Wij analyseren zorgelijke onderwerpen, issues, met als resultaat een gecorrigeerde harmonie tussen organisatie en samenleving gericht op de toekomst. Daarbij hebben wij invloed op het resultaat en kunnen voorspellen wij de mogelijke scenario’s. Wij doorbreken een trend of wat de trend heeft doen ontstaan.

Wij beheersen, analyseren en managen….

Crisis Management

Wij beheersen het vak om een crisis situatie te voorkomen of hieruit te herstellen. Financieel, organisatorisch or relationeel. Op het interne of externe invloeden zijn, wanneer de druk van gebeurtenissen dwingt om urgente beslissingen te nemen begeleiden wij dit met de inzet van onze senior consultants.

Problem Management

Wij managen het proces dat verantwoordelijk is voor het beheer van de levenscyclus van alle problemen die zich voordoen of kunnen optreden. Ons primaire doel van is dan ook het voorkomen van problemen en resulterende incidenten, het elimineren van terugkerende incidenten en het minimaliseren van de impact van incidenten die niet kunnen worden voorkomen.

I-CIRPER™

De I-CIRPER™ methode is een ‘behandelmethode’ voor problemen, uitdagingen en onregelmatigheden op de werkvloer (zoals processen, procedures en incidenten) en het herstellen van onbalans tussen individuen onderling.

PROA/OPR, Lean, Scrum/Agile, DSDM = I-CIRPER™
Casus en issue afhankelijk doorlopen we het bovenstaand proces waarbij we de hierna volgende onderwerpen pragmatisch inzichtelijk maken: I-CIRPER™

 • Issue,
  • Issue; Sub-issue; Hypotheses; Source; Betrokkenen (verantwoordelijke en eindverantwoordelijke); Afhankelijkheden; Timing en Planning.
 • Cause Analysis,
  • Issue definitie; Verzameling van informatie, gegevens en bewijsmateriaal; Identificatie van alle problemen en gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan het probleem; Bepalen van de onderliggende oorzaken.
 • Impact Analysis,
  • Impact financieel perspectief; Impact innovatie perspectief; Impact op Project & Programma perspectief; Impact op core business, dagelijkse activiteiten; Impact Supply Chain Management (SCM); Impact levering & klant perspectief; Identificatie & aanbevelingen voor het elimineren of verminderen van de herhaling van problemen of gebeurtenissen.
 • Risk,
  • Identificeren, analyseren, evalueren, behandelen, controleren en beoordelen.
 • Plan (implementatie van de geïdentificeerde oplossingen),
 • Evaluation,
 • Recommendations.

The way we see the problem is the problem

Stephen R. Covey