Innovatie Management

Innovatiemanagement is het actief organiseren, controleren en uitvoeren van activiteiten, processen en beleid wat leidt tot het creëren van substantiële nieuwe waarde voor uw organisatie, uw medewerkers, toeleveranciers en uw klanten. Dit realiseren wij door één of meerdere dimensies van het bedrijfssysteem creatief te veranderen. Wij noemen dit: ¨innovatie in het juiste perspectief ¨

“Innoveren, organiseren, verbinden, samenwerken, coachen, overtuigen, doorpakken, gedragsverandering en mensen meekrijgen, dat is wat we doen”

Sociale Innovatie

Sociale innovatie biedt een innovatieve oplossing op een maatschappelijk belangrijke uitdaging of collectieve behoefte, wat resulteert in een product, dienst, organisatiemodel en/of methode. Het omvat de sociale processen van innovatie, zoals open source methoden en technieken en ook de vernieuwingen die een sociaal doel hebben.

Binnen het kader van Sociale Innovatie hebben we ons gespecialiseerd op:

– Technologische innovatie;
– Procesinnovatie;
– Product- en portfolio innovatie;
– Relatie- en burger gerichte innovatie;
– Cultuur- en culturele innovatie;
en de innovatieve vraagstukken binnen de onderwerpen duurzaamheid, veiligheid, milieu en de overgang naar een duurzame economy.

Technologische Innovatie

Technologische innovatie is altijd vernieuwing van ‘iets concreets’. Het heeft altijd invloed op een product (productinnovatie), en/of een productieproces (procesinnovatie), en/of een organisatie (organisatie-innovatie), en/of een markt (marktinnovatie). Technologische innovatie gaat vaak hand in hand met Sociale innovatie zoals (onderdelen van) organisaties respectievelijk de samenleving. 

Vanuit technologische innovatie managen wij programma’s en portfolio’s, zijn we intermediair ten tijde van de ontwikkeling en ‘bruggenbouwer’ tijdens de B2B of B2C marktimplementatie.

We zijn vanaf de begin jaren ’90 inhoudelijk betrokken bij veel technologische innovaties. En nog steeds is technologie de belangrijkste trigger voor 80% van onze trajecten en projecten waar we adviseren en/of verantwoordelijk voor zijn. Internationaal op elk niveau van start-up tot multinational.

Product & Bedrijfs Innovatie

Product & Bedrijfs Innovatie is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Vanuit de missie, visie en beoogde strategie begeleiden wij onze opdrachtgevers in duurzame productontwikkeling en innovatie, van strategie tot en met executie.

Wij helpen organisaties nieuwe processen, ideeën, diensten en producten te implementeren met als doel de bedrijfsresultaten te verbeteren. Het lanceren van nieuwe en verbeterde van producten of diensten, het efficiënter maken van een bestaand proces of het oplossen van een actueel bedrijfsprobleem zijn slechts enkele voorbeelden.

“Innovation is people, Change is people….
We turn and change organizations by innovation and people”


“To be creative you have to contribute something different from what you’ve done before. Your results need not be original to the world; few results truly meet that criterion. In fact, most results are built on the work of others”