The Future Solves

nextWij lossen de toekomstige problemen op
alsof ‘de toekomst wordt opgelost’

Future Solve is succesvol in resultaat van morgen.
De ervaringen van gisteren bieden daarbij houvast.

Een probleem of uitdaging oplossen vraagt om een proces, een benadering die eenvoudig door iedereen te gebruiken is. Een belangrijke voorwaarde aan zo’n proces is dat iedere betrokkene zich conformeert aan één werkwijze of benadering. Een bijkomend voordeel is dat er direct een dialoog ontstaat.

Issue Solving Process & Approach: I-CIRPER
Issue –> Cause Analysis –> Impact Analysis –>
Risk –> Plan –> Evaluation –> Recommendations.

Wij managen uw organisatie- of bedrijfscultuur en zetten onze I-CIRPER™ methode in als een ‘behandelmethode’ voor problemen, uitdagingen en onregelmatigheden op de werkvloer (zoals processen, procedures en incidenten) en het herstellen van onbalans tussen individuen onderling.

Als ‘kapstok’ kan de volgende bendering worden gebruikt:
1. Identificeer de uitdagingen die in een bepaalde situatie bestaan (Issue).
2. Kies een ‘Onderliggend probleem’ met grote impact om op te focussen, geformuleerd als een haalbaar doel dat het probleem aanpakt (Cause Analysis).
3. Brainstorm over oplossingen voor het onderliggende probleem. Ontwikkelen de criteria die de positieve impact van oplossingen meten op mensen die getroffen zijn door het onderliggende probleem (Impact Analysis).
4. Omschrijf, identificeer, analyseer en categoriseer de risico’s (Risk).
5. Ontwikkel een uitgewerkt actieplan op basis van de best beoordeelde oplossing, plan de implementatie in prioriteit en belang (Plan).
6. Evalueer en rangschik de oplossingen met behulp van de criteria (Evaluation).
7. De finale fase afgerond met adviesrapportage, aanbevelingen en teamdialoog (Recommendations).

Meer informatie lees u hier


83De afgelopen jaren hebben we met onze unieke ‘down to earth’ benadering veel relaties mogen bijstaan. Ondernemersgericht, ondersteunend, adviserend en innoverend spelen we in op de wensen en behoeften van onze klanten. Omdat elke uitdaging uniek is en wij vooruit naar de toekomst kijken spreken we niet van referenties maar van onze doelgroep. 83% van onze opdrachtgevers heeft onze benadering als zeer positief ervaren en hen in staat heeft gesteld efficiënter en productiever te zijn en ziet dit in de toekomst, op eigen kracht, toenemen. 17% van onze opdrachtgevers maakt nog gebruik van onze diensten en hoopt in de toekomst, met de inzet van eigen mensen, zelfstandig en onafhankelijk innoverend te blijven.

Ons geheim? Met onze unieke aanpak geven wij altijd vooraf duidelijkheid over de te leveren prestatie, de verwachtingen en de investering. Wij tonen aan dat collega’s heel goed zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen over datgene waar ze goed in zijn. Ons team bestaat uit hooggekwalificeerde en ervaren specialisten. Met onze coaching-skills, creatieve vaardigheden, en ideeën bieden we multidisciplinaire oplossingen die uw wens en behoefte ondersteunen. Contact? klik hier…

Meer informatie leest u hier


Daarom niet alleen maar Future Solve maar ook Future Solves