Changing numbers ;)

Ons hoofd-telefoonnummer is gewijzigd.. We werken hard en we zijn altijd met onze klanten bezig. Goed bereikbaar zijn zonder tussenkomst van een secretaresse is een keuze, wij staan uw graag direct inhoudelijk te woord. Het kan dus zijn dat we u terug moeten bellen om u de onverdeelde aandacht te geven. Van ons mag u dan …

Turnaround-management, van hype naar noodzaak

Het kan wel eens de nieuwe hype van 2020/'21 worden: Turnaround-management. Tot nu toe is het voor een relatief kleine groep -binnen Nederland- weggelegd om dit proces, wat zich toelegt op bedrijfsvernieuwing, te managen. Het is die groep waarbij de optelsom van jaren multidisciplinaire ervaring, een stevig theoretisch kader en het juiste karakter het verschil maakt met de gemiddelde consultant, interimmanager of uit de boom gekukelde MBA'er....

Retail anno 2020: Stilstand in Innovatie is ondergang…

De steeds kritischer worden B2C & B2B Consument verwacht niet alleen een interactie op basis van de juiste gegevens (lees: gevoelswaarde). Deze zelfde doelgroep gaat er vanuit dat de  gepersonaliseerde data conform regelgeving wordt beheert. Het als maar schaarsere familiegevoel moet worden ervaren door een bovengemiddelde klantvriendelijke (pro)actieve houding en benadering van het personeel, in zowel front- en backoffice als klantenservice.

Bedrijfsethiek en de bedrijfscode

Door de bedrijfsethiek en de inhoud van de bedrijfscode periodiek door een externe partij te laten onderzoeken op de naleving, wordt transparantie bevordert en snijdt het mes uiteindelijk aan twee kanten; de invloed op de externe en interne beleving van merk en cultuur. De voordelen zijn direct meetbaar; werkgevers ervaren minder werkstress en ziekteverzuim onder werknemers. De lange termijn waardecreatie voor de organisatie verbeterd en er ontstaat een hogere arbeidsmotivatie en werkkwaliteit.

Cultuur & Gedrag, afspraak is afspraak

Het ontwikkelen en actief besturen van een klantgerichte bedrijfscultuur is noodzakelijk en vaak cruciaal. Maar er zijn ook risico’s.

Organisatie- of bedrijfscultuur is de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie en de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt.

Project & Programmamanagement

Programmamanagement is een gecoördineerde organisatie, sturing en implementatie van een projectdossier en transformatieactiviteiten om eindresultaten (outcomes) te bereiken en baten (benefits) te realiseren die van strategisch belang zijn.