Restart your Business

Ondersteuning en houvast in tijde van verandering en onzekerheid; wij bieden continuïteit en zijn toekomstgericht Onze experts loodsen je door elke crisis: - de herstart van je business; maak je organisaties klaar voor de toekomst, zodat je wendbaar en veerkrachtig blijft in een tijd waarin oprechte waarde bepalend is. - optimalisatie en efficiëntie; vanuit een nieuw nul-punt opnieuw naar je organisatie, processen en procedures kijken om hierna klaar te zijn voor de toekomst. - versneld terugbetalen van opgelopen schuld of andere financiële verplichtingen; wij werken planmatig en begeleiden met de inzet van innovatie en extra capaciteit. Op basis van een gedegen stappenplan behalen we doelstellingen en creëren we lucht. - blijvend of incidenteel online samenwerken; het nieuwe normaal voor collega's en uw klanten. Wij begeleiden u naar de juiste tools en fysieke oplossingen die goed en laagdrempelig je core business ondersteunen. Wij praten niet over kosten maar over kansen.... Restart your business +31(0)85 0653161  / Whatsapp +31(0)633933939  info@futuresolve.eu of klik hier

Retail anno 2020: Stilstand in Innovatie is ondergang…

De steeds kritischer worden B2C & B2B Consument verwacht niet alleen een interactie op basis van de juiste gegevens (lees: gevoelswaarde). Deze zelfde doelgroep gaat er vanuit dat de  gepersonaliseerde data conform regelgeving wordt beheert. Het als maar schaarsere familiegevoel moet worden ervaren door een bovengemiddelde klantvriendelijke (pro)actieve houding en benadering van het personeel, in zowel front- en backoffice als klantenservice.

Bedrijfsethiek en de bedrijfscode

Door de bedrijfsethiek en de inhoud van de bedrijfscode periodiek door een externe partij te laten onderzoeken op de naleving, wordt transparantie bevordert en snijdt het mes uiteindelijk aan twee kanten; de invloed op de externe en interne beleving van merk en cultuur. De voordelen zijn direct meetbaar; werkgevers ervaren minder werkstress en ziekteverzuim onder werknemers. De lange termijn waardecreatie voor de organisatie verbeterd en er ontstaat een hogere arbeidsmotivatie en werkkwaliteit.

Cultuur & Gedrag, afspraak is afspraak

Het ontwikkelen en actief besturen van een klantgerichte bedrijfscultuur is noodzakelijk en vaak cruciaal. Maar er zijn ook risico’s. Organisatie- of bedrijfscultuur is de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie en de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt.

Project & Programmamanagement

Programmamanagement is een gecoördineerde organisatie, sturing en implementatie van een projectdossier en transformatieactiviteiten om eindresultaten (outcomes) te bereiken en baten (benefits) te realiseren die van strategisch belang zijn.