Project & Programmamanagement

“Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je werkelijk overal”

feedback5

Programmamanagement is een gecoördineerde organisatie, sturing en implementatie van een projectdossier en transformatieactiviteiten om eindresultaten (outcomes) te bereiken en baten (benefits) te realiseren die van strategisch belang zijn.

Programmamanagement brengt drie kritische organisatorische elementen met elkaar in belang:
1. Bedrijfs strategisch oftewel organisatiestrategie
2. Veranderingsmechanismen oftewel projecten en activiteiten
3. Business-as-usual omgeving oftewel bedrijfsvoering

“Het hebben of realiseren van strategische consensus is een harde randvoorwaarde voor succes”

Onze aanpak: best practice
Onze aanpak is het resultaat meer dan 20 jaar ervaring en evaluatie op de meeste gebruikte en gestandaardiseerde methodieken in onze ‘line of work’. Onze aanpak heeft zich met name bewezen in het creëren van transparantie en verkrijgen van draagvlak binnen een organisatie, de hoeveelheid minder onvoorziene complicaties en betere meetbare eindresultaten.

Onze aanpak is zoiets als ‘dweilen met de kraan dicht…’

MN 10 steps 2019.001

Er bestaat voor ons geen standaard aanpak. Of het nu gaat om u als individu of onderneming, elke klant en elke casus is uniek. We hebben in de praktijk ondervonden dat een methodiek als leidraad moet worden gebruikt en niet als randvoorwaarde of uitgangspunt. We maken duidelijk onderscheid tussen strategisch en tactisch, management en resultaat. Ons model gebruiken we vooral als leidraad voor innovatie en optimalisatie. Het resultaat is dat we in vrijwel alle gevallen in staat zijn om organisatie, diensten, mensen en middelen een goed en nieuw perspectief te bieden.

“Uiteindelijk komt het neer op mensenwerk”. 
Het zijn de mensen die het doen, zonder mensen geen missie, geen visie, geen organisatie. Zonder mensen geen eindverantwoordelijke. Optimalisatie begint bij de mens en de wil om te veranderen. Missie, visie en strategie benaderen wij vanuit de individu als uitgangspunt, vanuit de organisatie als resultaat.

Onze programmanagers zijn door de wol geverfd en hebben individueel meer dan 20 jaar ervaring in managen van complexe multidisciplinaire strategische programma’s.

“Succes is een nevenverschijnsel dat nooit het doel mag worden”

futureProjectManagement
Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

De definitie van projectmanagement ligt nergens vast. Vele organisaties, trainers en auteurs verzinnen een net weer andere definitie met voornamelijk een commercieel belang. Toch zijn er drie terugkerende overeenkomsten:

  1. Een project is een tijdelijke activiteit bestaande uit een samenwerkingsverband van mensen, naast de operationele dagelijkse activiteiten (lees: core-business) van uw onderneming).
  2. Een projectmanager doet aan processturing, gericht op concrete resultaten – vaak unieke – opgaven en maakt gebruik van schaarse middelen.
  3. Een project heeft een kop-en-staart en heeft een vooraf vastgestelde hoeveelheid tijd, geld en resources beschikbaar.

Wij maken onderscheid tussen Programmanager, Projectmanager, Projectleiders en de bijbehorende teams en teamleiders.

logoProgrammanagers en Projectmanagers doen aan processturing.
Projectleiders, de bijbehorende teams en teamleiders besturen binnen een project de inhoud en zijn daarom altijd de ‘inhouse’ medewerkers.

Een projectmanager staat dan ook bekend als het welbekende schaap met vijf poten. Succesvol projectmanagement vergt immers leiderschap, overzicht, vaardigheden om te kunnen plannen en het vermogen om te kunnen communiceren en samenwerken met anderen.

“FutureSolve levert u dus Projectmanager en Programmanager en doen aan processturing” 

Onze project-managers zijn door de wol geverfd en hebben individueel meer dan 10 jaar ervaring in managen van complexe multidisciplinaire projecten.